MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Przyłączenie do kanalizacji

 

Etapy przyłączenia do kanalizacji:

 

  1. Złożenie w MZWiK sp. zo.o. z siedzibą w Głownie  wniosku o wydanie warunków technicznych  z załącznikiem.
  2. MZWiK sp. zo.o. z siedzibą w Głownie na podstawie otrzymanego wniosku wydaje warunki czy jest możliwość odprowadzania ścieków oraz podaje miejsce i warunki techniczne podłączenia.
  3. Na podstawie wydanych warunków technicznych osoba ubiegająca się o podłączenie zleca opracowanie projektu technicznego przyłącza. Projekt może być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania sieci oraz instalacji wod-kan.
  4. Opracowany projekt podlega uzgodnieniu w MZWiK sp.z o.o z siedzibą w Głownie a następnie w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
  5. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez firmę posiadającą uprawnienia do realizacji robót w zakresie sieci wod-kan po uprzednim złożeniu wniosku o rozpoczęciu robót do MZWiK sp.z o.o. z siedzibą w Głownie.
  6.  Odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez MZWiK sp. z o .o. z siedzibą w Głownie po dokonaniu odbioru  technicznego wykonanego przyłącza oraz zawarciu umowy na odprowadzanie ścieków.