MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Praca

                                                   Głowno, dnia 05.08.2021r

 

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na ogłoszenie z dnia 01.06.2021r. w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie

na stanowisko:

INKASENT

Termin składania ofert upłynął dnia: 02.07.2021r.

MZWiK sp. z o.o. w Głownie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany p. Dominik Szymański zamieszkały w Głownie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.


                           

                                                                 Głowno, dnia 01.06.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

INKASENT

Stanowisko pracy:

Inkasent

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia lipiec 2021r.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie minimum średnie.

 3. Dobra obsługa komputera.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 5. Prawo jazdy kategorii B i posiadanie własnego samochodu do wykonywania czynności zawodowych.

 6. Ze względu na indywidualny charakter pracy inkasent miusi być samodzielny w zakresie jej planowania i organizowania.

 7. Dokładność i skrupulatność w odczytywaniu licznika i opisu pomiaru.

Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność, dyspozycyjność, uczciwość, dyskrecja.

 2. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, odporność na stres.

 3. Umiejętność organizowania i planowanie pracy.

 4. Znajomość topografii Miasta Głowna.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Odczytywanie wodomierzy u odbiorców.

 2. Wystawianie faktur na urządzeniu mobilnym.

 3. Pobieranie opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

 4. Dokonywanie zebranych wpłat na konto w banku.

 5. Wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości lub nielegalnego korzystania z sieci wod-kan.

 6. Obsługa terminala płatniczego.

wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 2 lipca 2021r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze MZWiK sp.zo.o. w Głownie ul.A.Struga 3 w godz. 7°°-15°° lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@mzwikglowno.pl.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.