MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Aktualności

                                                               

                            Głowno, dnia 08.03.2024r.

 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa i warunków Naszej

pracy, Spółka zakupiła szalunki  do wykopów w ilości

4 szt.

Zakup został dofinansowany ze środków Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych – „Projekt dotyczący

utrzymania zdolności do pracy przez cały okres

aktywności zawodowej”.

 

Kwota dofinansowania: 49.102,00 zł.

Całkowita wartość: 61.378,00 zł.

 

 


OCENY JAKOŚCI WODY 2024r. 

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- czerwiec 2024r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- maj 2024r

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- kwiecień 2024r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- Luty 2024r

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- Styczeń 2024r

                                                                 


                                                                           Głowno, 05.02.2024r.

 

Informujemy, że zgodnie z Decyzją WA.RZT.70.137.2023/5  

od 10 lutego 2024r. obowiązywać będzie nowa taryfa

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

ścieków na terenie Miasta Głowno.


                                              

                                                                           Głowno, 07.07.2023r.

 

Cennik Usług obowiązujący od 07.07.2023r. 

 

 


OCENY JAKOŚCI WODY 2023r.   

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- listopad 2023r.

 

Ocena jakości wody do spożycia – sierpień 2023r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – lipiec 2023r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-maj 2023r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- kwiecień 2023r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-marzec 2023r.      

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- luty 2023r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-styczeń 2023r.

       


                               

                                                                                                                                                                                                        Głowno, dnia 01.07.2022r.

 

 

 

                               Apel

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie zwraca się do mieszkańców z apelem o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody z sieci wodociągowej. Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia kostki brukowej, samochodów oraz napełniania przydomowych basenów. Aktualnie nie występuje konieczność ograniczenia dostaw wody, jednak w niektórych miejscach z powodu nadmiernego jej poboru mogą występować lokalne zanieczyszczenia. W sytuacji braku zmiany pogody i występowania przez dłuższy okres czasu wysokich temperatur, może zostać wprowadzony zakaz wykorzystywania wody do celów innych niż socjalno-bytowe.

                                              Z poważaniem

                                         Zarząd MZWiK Sp. z o.o.

   

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Głowno, dnia 16.05.2022r.

Szanowni Odbiorcy chcielibyśmy Was poinformować, że jest możliwość przesyłania faktur za zużytą wodę        i odprowadzone ścieki drogą elektroniczną. Wystarczy wypełnić oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną i dostarczyć je do Siedziby Spółki.

Umożliwi to szybszy przepływ informacji o fakturze między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

 


    

 

             OCENY JAKOŚCI WODY 2022r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- listopad 2022r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-październik 2022r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-sierpień 2022r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-lipiec 2022r.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-czerwiec 2022r                                                                                                                                                               

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-kwiecień 2022r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia-marzec 2022r.  

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- za luty 2022r

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za styczeń 2022r.

                                                                   


                                                   

                                                                                                 Głowno, dnia 04.10.2021r.

 

 

   APEL – Kanalizacja to nie śmietnik !!!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Głowna odprowadzający ścieki bytowe do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej – w związku ze znacznym zwiększeniem ilości zatorów kanalizacyjnych Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głownie przypomina i apeluje, że KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK.

Zdajemy sobie sprawę, że odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest najlepszym i najwygodniejszym sposobem na pozbywanie się płynnych nieczystości z terenów naszych posesji, mieszkań. Wszystkim nam powinno zależeć, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że nie należy traktować urządzeń sanitarnych w Państwa domach, mieszkaniach jak kosza na śmieci. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się do awarii pomp na przepompowniach oraz na terenie oczyszczalni ścieków, a tym samym powoduje wzrost ceny za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz naszych budynków. Niestety zatory mogą mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do wybijania ścieków ze studzienek na ulice, a tym samym powoduje to duże straty materialne, uciążliwe dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                               Głowno, dnia 23.07.2021r.

 

 

                           OGŁOSZENIE !

 

Uprzejmie informujemy,że zgodnie z Decyzją z dn 23.07.2021r.Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie nastąpi zmiana taryfy.Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała od 31.07.2021r.

 

DECYZJA WA.RZT.70.58.2021/9

 

 


      

 

                                                                                         Głowno, dnia 02.06.2021r.

 

                      OGŁOSZENIE !

 

W związku z rozpatrywaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku na zmianę taryfy za wodę i ścieki  uprzejmie informujemy, że do czasu otrzymania decyzji w przedmiotowej sprawie obowiązywać będzie dotychczasowa taryfa.

Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu nowej taryfy na wodę i ścieki w terminie określonym w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 

                                           

           


             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Głowno dnia 19.02.2021r.

 

 

Ogłoszenie!

Informujemy, iż w okresie wiosennym b/r na terenie miasta Głowna prowadzona jest wymiana wodomierzy.

Prace realizowane są przez pracowników Spółki w godz. 8.00-14.30.

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy w celu wykonania w/w prac.

Ponadto pragniemy zapewnić, iż wszystkie koszty związane z wymianą wodomierzy głównych ponosi Przedsiębiorstwo.                                 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 719 16 39 w godz.7.00-15.00.


                 

                                                                       

 

                                                   

                                                                                                                                                                                 Głowno,dnia 28.04.2020r.

 

                     Komunikat !

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie przy ul. A. Struga 3 prosi Odbiorców usług o nie wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej :

  • ścinków skórzanych, szmat, itp.
  • odpadów krawieckich takich jak: nici, skrawki materiałów, itp.
  • popiołu, szkła, piasku, żwiru, obierek, kości,
  • odpadów kuchennych, itp.
  • środków takich jak:   podpaski, tampony, ręczniki jednorazowe, itp.
  • wszelkiego rodzaju opakowań takich jak:  butelki plastikowe typu PET, opakowania plastikowe  po chemii gospodarczej i kosmetykach, itp.
  • tłuszcze kuchenne, oleje, substancje żrące takie jak:  farby, rozpuszczalniki, lakiery, benzyny, itp.

Powyższe odpady powodują zapychanie urządzeń kanalizacyjnych takich jak kanały i przepompownie ścieków co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących te urządzenia.

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych ma wpływ na zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, a tym samym powoduje wzrost ceny za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Przedsiębiorstwo będzie dochodzić odszkodowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci kanalizacyjnej zgodnie z Art. 9 ust. 2 oraz Art. 28. ust. 4a ( Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858).


                           

                                                                                                                                                                                                                                                    Głowno, dnia 12.03.2020r.

 

                

                  Szanowni Państwo!

 

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa, mając na uwadze zasady bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, Zarząd MZWiK w Głownie zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółki.

Uprzejmie informujemy, że wpłaty bieżących rachunków można dokonywać drogą elektroniczną na nr konta 53 8787 0000 0000 1010 2000 0004.

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt telefoniczny: 42-719-16-39 lub mailowy: biuro@mzwikglowno.pl

 

 

                                         Z poważaniem

                                         Zarząd Spółki.

 

 

 


 

                                                                          Głowno, dnia 14.02.2020r.

 

Ogłoszenie dotyczące wycofanych z eksploatacji urządzeń.

 


         

 

Głowno, dnia 19.11.2019r.   

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem  15.11.2019r. Zarządzeniem został wprowadzony załącznik do umowy: „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych          ( mieszaninie ścieków przemysłowych i bytowych) wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych”.

 


Głowno, dnia 08.11.2019r. 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż omyłka dotycząca podstawy prawnej przyjętej w wewnętrznych zasadach przez Przedsiębiorstwo-ogólne informacje dotyczące zasad korzystania z wodomierza-podlicznika wody bezpowrotnie zużytej, nie skutkuje wprowadzeniem w błąd Odbiorców ani zmianą umowy i jej załączników ( obecnie widnieje prawidłowa podstawa prawna).


Głowno, dnia 11.10.2019r.

 

Informujemy, że w dniu 11.10.2019r. rozpoczeliśmy kontrole nielegalnych podłączeń do kanalizacji, poprzez zadymianie kanalizacji sanitarnej.

 

 

 

 

 


 

                                                                                       Głowno, dnia 09.10.2019r.

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w siedzibie Naszej  Spółki od dnia 08.10.2019r. wpłat można  dokonywać kartą płatniczą.

Inkasenci w terenie wposażeni są w teminale płatnicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                         Głowno, dnia 02.07.2019r. 

 

 

INFORMACJA

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn.zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, iż od września br rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych ( rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W przypadku istnienia przedmiotowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informujemy, że nielegalne odprowadzanie wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji co zgodnie z art.28 ust 4a w zw. z ust 4 w/w ustawy, stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 


                                                                                    Głowno,dnia 20.05.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (regulują to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności art.5 ust.1 pkt.2). Z tego obowiązku zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Dlaczego warto podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

 

Podłączenie swojej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla samego zainteresowanego jak i dla środowiska naturalnego tzn.:

 

*zyskujesz wygodę- podnosisz standard swojego życia

 

skanalizowana posesja oznacza koniec klopotów z przepełnionym szambem i tym samym unikamy nieprzyjemnych zapachów, które towarzyszą podczas jego opróźniania.

*chronisz środowisko naturalne

 

stare, nieszczelne szamba mogą powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych więc podłaczając posesję do sieci kanalizacji sanitarnej chronisz wody gruntowe oraz lokalne wody powierzchniowe.

 

* podnosisz wartość swojej nieruchomości

 

to kolejny atut wynikający z podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitanej w momencie jej ewentualnej sprzedaży.

 

 

Zachęcamy Państwa do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, rozumiemy że koszty podłączenia mogą być dość wysokie ale dla naszych Odbiorców proponujemy rozłożenie ich na dogodne RATY ( ilość rat będzie rozpatrywana indywidualnie po wcześniejszym złożeniu pisma).