MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Przetargi

Głowno, dnia 08.08.2023r.

 

                                                                                        Informacja!

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ” Wykonanie instalacji wewnętrznej  kotłowni w zakresie c.o. i cwu wraz z dostawą i montażem zbiornika na gaz w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie przy ul. Piaskowej 39 oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej dla zasilania budynku”.

Wpłynęła jedna oferta od  Konsorcjum firm: OZE Group Piotr Kubica – Złaków Borowy 43, 99-440 Zduny oraz WOD-KAN-GAZ Szymon Sochala- Chruślin 1, 99-423 Bielawy na kwotę 77.000,00 zł netto ( 94.710,00 zł brutto), która spełnia kryteria  przetargu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia kryteria cenowe.

 

 

 


Głowno, dnia 01.08.2023r.

 

 

W związku z tym, że wpłynęło zapytanie dotyczące zadania ” Wykonanie instalacji wewnętrznej  kotłowni w zakresie c.o. i cwu wraz z dostawą i montażem zbiornika na gaz w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie przy ul. Piaskowej 39 oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej dla zasilania budynku” , publikujemy treść pytania:

 

  1. Czy z racji na dość dużą odległość punktów poboru ciepłej wody, poprawnego działania cyrkulacji, wskazane jest zastosowanie zbiornika cwu oraz pompy cyrkulacyjnej?    

 

Odpowiedź na zadane pytanie: Tak jest wskazane zastosowanie zbiornika cwu oraz pompy cyrkulacyjnej.

 

 


                                                                                                                                                                                                                         Głowno, dnia 21.07.2023r

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie instalacji wewnętrznej kotłowni w zakresie c.o. i cwu wraz z dostawą i montażem zbiornika na gaz w  Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głownie przy ul. Piaskowej 39 oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej dla zasilania budynku- Znak sprawy: 2/MZWiK.

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 mapa 1

Załącznik nr 6 mapa 2

Załącznik nr 6 projekt budowlany

Załącznik nr 6 szkic 1

Załącznik nr 6 szkic 2

Załącznik nr 6 zgłoszenie

Załącznik nr 7 gaz zewn

Załącznik nr 7 instalacja gazowa

Załącznik nr 7 Opis

Załącznik nr 7 schemat kotłowni

        


                                                                                                                                                             

           Głowno, dnia 11.07.2023r

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie instalacji wewnętrznej kotłowni w zakresie c.o. i cwu wraz z dostawą i montażem zbiornika na gaz w  Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głownie przy ul. Piaskowej 39 oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej dla zasilania budynku.

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

załącznik nr 6 mapa 1

załącznik nr 6 mapa 2

załącznik nr 6 projekt budowlany

załącznik nr 6 szkic 1

załącznik nr 6 szkic 2

załącznik nr 6 zgłoszenie

załącznik nr 7 gaz zewn

załącznik nr 7 instalacja gazowa

załącznik nr 7 Opis

załącznik nr 7 schemat kotłown

 

 

 


               

                                                                                 Głowno, dnia 25.08.2021r

 

 

 

Informacja o wybranej ofercie.

 

 


                                   

                                                                             Głowno, dnia 11.08.2021r

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
zaprasza do złożenia oferty

na dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego,
w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

 

 

 

 Zapytanie ofertowe                                                                                                                                                                                           

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 2021-07-27

Załącznik nr 3 – wzór Umowy

Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)

Klauzula RODO

 

 


                                                                       Głowno, dnia 24.03.2021r.

 

Informacja o wyborze oferty.

 

 


                                                                                                                                                                                                                       Głowno, dnia 12.03.2021r.

 

Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                           Głowno, dnia 24.02.2021r.

 

Ogłoszenie

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia systemu GIS

 

Opis Przedmiotu Zamówienia

 


 

                                                                                                                                                                                                                            Głowno, dnia 23.02.2021r.

 

Unieważnienie postępowania dotyczącego wdrożenia systemu GIS

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.

 


                                 

                                                                                                                                                                                                                        Głowno, dnia 21.02.2021r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia systemu GIS

 

Ogłoszenie

 

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 


                                     Głowno, dnia 09.09.2020r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych

 


                                                                    Głowno, dnia 26.05.2020r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


                                                                                                                     

                                                               Głowno, dnia 15.05.2020r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 


                                         

                                                                                                                               Głowno, dnia 07.05.2020r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie ogłasza wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie”.

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_2


                                                                                                                                Głowno, dnia 30.04.2020r.

 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na:  Zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie ”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ – Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia 2020-04-29

Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Zał. nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów grupy kapitałowej

Zał. nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

Zał. nr 9 do SIWZ – Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)

 

 


Głowno, dnia 23.03.2020r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykaz z otrzymanych ofert

 

Wykaz otrzymanych ofert

 

 


Głowno,dnia 13.03.2020r.   

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy agregatu prądotwórczego o mocy od 95 do 110kW.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

WZOR UMOWY ZAŁ. NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 


 

                                                                          Głowno,dnia 12.03.2020r.

 

Unieważnienie postępowania dotyczącego zakupu agregatu prądotwórczego mocy od 95 do 110kW

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.


                                                                                                                                                                                                           Głowno, dnia 04.03.2020r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy agregatu prądotwórczego o mocy od 95 do 110kW.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

WZOR UMOWY ZAŁ. NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 


 

 

Głowno, dnia 03.03.2020r.

 

 

Unieważnienie postępowania dotyczącego zakupu agregatu prądotwórczego mocy od 95 do 110kW

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

   Głowno, dnia 02.03.2020r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu agregatu prądotwórczego o mocy od 95 do 110kW.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

WZOR UMOWY ZAŁ. NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 


 

   Głowno, dnia 28.02.2020r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 


                                                                                                                                                                                                                       Głowno, dnia 20.02.2020r.

 

 

Informacja o zmianie treści zaproszenia ofertowego dotyczącącego zakupu agregatu prądotwórczego.

 


Głowno, dnia 17.02.2020r.           

   Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu agregatu prądotwórczego na Stację Uzdatniania Wody

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

WZOR UMOWY


               Głowno dn. 25.11.2019r

  Unieważnienie postępowania   

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

                                                      


           

 

 

                                                                                Głowno dn. 18.11.2019r

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na:  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał.-nr-1-do-SIWZ-Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia 

Zał.-nr-2-do-SIWZ-Formularz-oferty

Zał.-nr-3-do-SIWZ-Formularz-cenowy

Zał.-nr-4-do-SIWZ-Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków

Zał.-nr-5-do-SIWZ-wzór Umowy..

Zał.-nr-6-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia (kj)

Zał.-nr-7-do-SIWZ-Lista-podmiotów-grupy-kapitałowej

Zał.-nr-8-do-SIWZ-Oświadczenie-o-niepowierzeniu-zamówienia-podwykonawc…

Zał.-nr-9-do-SIWZ-Oświadczenie-o-posiadaniu-aktualnej-umowy-z-OSD

Zał.-nr-10-do-SIWZ-Pełnomocnictwo-zał.-nr-1-do-Umowy


Głowno,dnia 27.09.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Głowno, dnia 19.09.2019r.

 

 

Informacja z otrzymanych ofert

 


 

  Głowno, dnia 10.09. 2019r.

                                           

                                                

                              Zapytanie ofertowe

 

 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.:„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”oraz realizacja wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych było przedmiotem zapytania ofertowego ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1195006 z dnia 12.07.2019 r.

W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10ᵒᵒ na adres e-mail :

dkotyniak@mzwikglowno.pl

 

 

UMOWA -Nadzór

ZAPYTANIE OFERTOWE-Nadzór

 


 

 Głowno, dnia 02.09.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


 Głowno, dnia 14.08.2019r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

   Głowno dn. 01.08.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ogłasza w załączniku wyjaśnienia  zapytania ofertowego wraz ze zmianą jego treści dotyczącego :

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

 

– Wyjasnienie treści Zapytania ofertowego, zmiana treści zapytania ofertowego


 

 

 Głowno, dnia 12.07.2019r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głownie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące :

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

 

Informacja o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe

Projekt wykonawczy

STWiOR-Głowno-Wiata

Przedmiar wiata

Dźwigar kratownicy

Elewacja południowo-wschodnia i północno-zachodnia

Elewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia

Przekrój A-A

Przekrój B-B,

Przekrój B-B

Rzut dachu 2

Rzut dachu 3

Rzut dachu

Rzut fudamentów

Rzut przyziemia

Rzut ścian oporowych

Projekt fotowoltaika

STWiOR – Głowno- fotowoltaika

Przedmiar fotowoltaika

 


 

                                                                              Głowno,dn.26.02.2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


                                                                              Głowno,dn.22.02.2019r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


                                                                                    Głowno dn. 14.02.2019r

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na:  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ. – Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 do SIWZ. – Formularz oferty

Zał. nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 5 do SIWZ – wzór Umowy

Zał. nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów grupy kapitałowej

Zał. nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawc…

Zał. nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

 Zał. nr 10 do SIWZ – Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)


                   

                                                                       Głowno, dnia  18.10.2018r.      

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zamawiający    informuje,   że     po   przeprowadzonej     analizie   złożonych   ofert       Nr referenc.5/INW/2018, dokonał wyboru oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zapytania ofertowego.

 

Zamawiający wybrał ofrtę złożoną przez firmę MODEKO Jacek Osiński, 97-425  Zelów, Bujny Księże 7.

 

Oferowana cena  brutto 153258,00 zł.

 


                                                                           Głowno, dnia 11.10.2018r.                       

 

          Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza   zapytanie ofertowe na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa)  wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne”

 

Zapytanie ofertowe

 

Załączniki

 

 

 

 


 

                                                                          Głowno, dnia 21.09.2018r

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

                                                                     Głowno, dnia 14.06.2018r

 

 

          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

–  Informacja z otwarcia ofert.

 

 


 

                                                                           Głowno, dnia 11.06.2018r.

 

 

                                       Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

1.     W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem  obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

 

2.     W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art.. 151.a ustawy.

 

Odp. Zamawiający nie będzie udzielał pożyczek lecz płacił za etapy realizacji umowy na podstawie faktur częściowych.

 

3.     „W nawiązaniu do zapisów par. 15 wzoru umowy dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez wykonawcę polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż wartość robót, która będzie zawarta na okres roczny i przedłużana corocznie do czasu zakończenia realizacji robót z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.”

 

Odp. TAK – taka polisę Zamawiający zaakceptuje.

 

 


 

                                                                             Głowno, dnia 08.06.2018r.

 

 

                                     Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że przykrycie kopułą z laminatów poliestrowych istniejącej komory stabilizacji osadu nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy.

 

Odpowiedź 1. Przykrycie zbiornika stabilizacji osadu nie wchodzi w zakres robót wykonawcy

 

Pytanie 2. Zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej dla projektowanego reaktora ilość stali zbrojeniowej wynosi ok. 77.000kg, tj wskaźnik nasycenia stali zbrojeniowej wynosi poniżej 60kg/m3 betonu konstrukcyjnego. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu możemy stwierdzić, że w wykonywanych przez nas do tej pory podobnych zbiornikach nasycenie stali zbrojeniowej wynosiło około 80 – 100 kg/m3 betonu. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

 

Odpowiedź 2. Podstawą do wykonania zbiornika jest projekt, zawierający rysunki i ilości zbrojenia, przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

 

Pytanie 3. Zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym branży konstrukcyjnej: schody wejściowe na pomosty robocze zlokalizowane na koronie zbiornika, pomosty robocze (konstrukcja wsporcza i kraty pomostowe) oraz oporęczowanie pomostów i schodów barierkami ma być wykonane ze stali St3SX ocynkowanej ogniowo. Natomiast wg rysunków projektu wykonawczego nr K-13/OB.3/4 – K-17/OB.3/4 mają być wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9. Prosimy o potwierdzenie, że w/w elementy stalowe mają być wykonane ze stali St3SX ocynkowanej ogniowo.

 

Odpowiedź 3. Konstrukcje stalowe na rektorze biologicznym należy wykonać ze stali St3SX

cynkowanej na gorąco

 

 

Pytanie 4. W przedmiarze robót branży konstrukcyjnej w pozycji 4 uwzględniono nakłady na „Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500mm” w ilości 480,00godz. Biorąc pod uwagę gabaryty reaktora biologicznego (47,57×22,71m) oraz warunki gruntowe w miejscu jego lokalizacji uważamy, że założony czas pompowania jest zdecydowanie za mały. Naszym zdaniem czas pompowanie winien wynosić ok. 3miesięcy. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

 

 

Pytanie 5. W przedmiarze robót branży konstrukcyjnej w pozycji 49 uwzględniono nakłady na „Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500mm” w ilości 240,00godz. Biorąc pod uwagę gabaryty osadnika (Dz=14,20m), głębokość posadowienia oraz warunki gruntowe w miejscu jego lokalizacji uważamy, że założony czas pompowania jest zdecydowanie za mały. Naszym zdaniem czas pompowanie winien wynosić ok. 2miesięcy. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

 

Odpowiedź 4 i 5. Wykonawca winien określić czas pompowania niezbędny dla wykonania prac.

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

 

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że konieczna będzie redukcja azotu ogólnego do poziomu, którego wymagają przepisy dla oczyszczalni tej wielkości.

 

Odpowiedź 6. Potwierdzamy, konieczne jest uzyskanie redukcji azotu ogólnego do poziomu

poniżej 15 mg/l.


 

                                                                              Głowno, dnia 06.06.2018r.     

  Odpowiedzi na pytania

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

Odpowiedzi na pytania

– załączniki

– projekt tłoczni

– pomieszczenie odwadniania osadu-rzut

– pomieszczenie odwadniania osadu-przekrój

– osadnik wtórny-zbrojenie

– opis projektu branży technologicznej

– Opinia Geotechniczna

– Osadnik wtórny

– Osadnik wtórny

– Osadnik wtórny

– Osadnik wtórny

 


 

                                                                               Głowno, dnia 30.05.2018r.                       

 

          Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne     

 

Ogłoszenie o zamówieniu       

 

SIWZ                 

 

Automatyka          

 

Elektryka

–  kable w terenie

–  opis elektryczny

–  pomieszczenie prasy

–  rozdzielnica

–  Schemat Rys.1

–  Schemat Rys.2

–  Schemat Rys.3

–  Schemat Rys.4

–  Schemat Rys.5

–  Schemat Rys.6

–  schemat Rys.7

–  Schemat Rys.8

–  Schemat Rys.9

–  Schemat Rys.10

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

 

Wentylacja

–  Wentylacja

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.1

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.2

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.3

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.4

 

Branża WOD-KAN

– Branża Wod-kan

– wodkan Rys.1

– wodkan Rys.2

– wodkan Rys.3

– wodkan Rys.4

– wodkan Rys.5

– wodkan Rys.6

 

Technologia

–  Technologia

–  komora stabilizacji

–   mapa 250

–   osadnik istniejący

–  osadnik wtórny detale

–   osadnik wtórny przekrój

–  osadnik wtórny rzut

–   Pomiar osadu

–  Pomiar ścieków oczyszczonych

–  POMPOWNIA OSADU

–  profile1

–  profile2

–   profile3

–  profile4

–  profile5

–  profile6

–  profile7

–  profile8

–  profile9

–  schemat technologiczny

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

–  sitopiaskownik3

–  stacja zlewcza

 

Konstrukcje

 

– Konstrukcja

–  Głowno Reaktor rys K-1 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-2 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-3 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-4 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-5 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-6 OB.3I4

–   Głowno Reaktor rys K-7 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-8 OB.3I4

–   Głowno Reaktor rys K-9 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-10 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-11 OB.3I4

– Głowno Reaktor rys K-12 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-13 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-14 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-15 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-16 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-17 OB.3I4

–   opis osadnik istniejący

–  osadnik wtórny1

–  osadnik wtórny2

–  sitopiaskownik aksonometria

–  sitopiaskownik fundamenty

–   sitopiaskownik fundamenty1

–   sitopiaskownik konstrukcja

–  strona tytułowa

–  wiata nad osadem aksonometria

–  wiata nad osadem fundament1

–   wiata nad osadem fundament2

–   wiata nad osadem pzrekroje

–  wiata nad osadem pzrekrój

 

PZT

– PZT

– PZT Głowno

– PZT-2

– str tyt

 

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

 

Przedmiary robót

– PRZEDMIARY ROBÓT

– PRZEDMIAR ROBÓT-Automatyka

– PRZEDMIAR ROBÓT-Elektryczna

– PRZEDMIAR ROBÓT-Inżynieryjna Drogowa

– PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna instalacje wodno-kanalizacyjne

– PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna-wentylacja

PRZEDMIAR ROBÓT-Technologiczna

 

 

 

 

 

       


     

                                                                                       Głowno, dnia 29.05.2018r. 

           

                  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

–  Unieważnienie Postępowania

         

               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

  Informacja z otwarcia ofert

 


      

                                                                                         Głowno, dnia 25.05.2018r.

                                  

                       Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zbrojeniowych wraz z zestawieniem stali   zbrojeniowej dla pomostów w projektowanym reaktorze biologicznym ob.4.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający zamieszcza poniżej rysunek zbrojenia wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej dla pomostów.

 

–  Zbrojenia

 


           

 

       

                                                                                    Głowno, dnia 24.05.2018r.

                   Odpowiedzi na pytania

 

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

 

Pytanie 1. Projekt budowlano-wykonawczy branża technologiczna pkt.21 ppkt. 11.1 cyt. ” wymiana mieszadła w istniejącym zbiorniku” .

Prosimy o informację czy w istniejącym zagęszczaczu osadu o śr. wewnętrznej 5m, mieszadło prętowe ma być z pomostem stalowym czy obiekt ma pomost żelbetowy.

 

Odpowiedź 1. Mieszadło prętowe ma być z pomostem stalowym. 

 

Pytanie 2. W związku z brakiem szczegółowych opisów dotyczących wymogów stawianych głównym urządzeniom technologicznym ( stacja zlewcza, sitopiaskownik o przepustowości 100 l/s, aeratory Typ „100”, zgarniacz w osadniku wtórnym, prasa taśmowa ) odpowiadajacym za osiągnięcie skutecznego efektu mechanicznego oczyszczania ścieków, napowietrzania ścieków, jak rówież skutecznie działającej instalacji odwadniania osadu wnosimy o udzieklenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści do zabudowania urządzenia nieposiadające pozytywnych referencji na obiektach oczyszczalni ścieków, bądź urządzenia prototypowe, co nie daje gwarancji  ich prawidłowej pracy?

 

Odpowiedź 2. Urządzenia są opisane w projekcie, pokazane na rysunkach, opisane w specyfikacji wykonania i odbioru robót. Wszystkie stosowane urządzenia winny posiadać referencje poparte wieloletnią eksploatacją i uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta.

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści wielodyskową prasę śrubową w instalacji odwadniania osadu jako urządzenie równoważne do pracy taśmowej?

 

Odpowiedź 3. Zamawiający oczekuje zastosowania prasy taśmowej renomowanego producenta.

 

Pytanie 4. Po analizie warunków gruntowych w miejscu lokalizacji tłoczni ścieków tj. występowanie gruntów zwartych- mułowca pospolitego o wskaźniku IL <0, firmy specjalistyczne stwierdziły, że pogrążenie ścianek szczelnych jest praktycznie niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabespieczenia wykopu poprzez zastosowanie innych metod i technologii wykonania?

 

Odpowiedź 4. Zamawijący dopuszcza zastosowanie innych metod.

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę lokalizacji tłoczni ścieków ze wzgledu na warunki gruntowe panujące w miejscu zaprojektowanego zbiornika?

 

Odpowiedź 5. Lokalizację tłoczni można zmienić lecz zakres tej zmiany jest nie wielki. Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym w całym rejonie ewentualnej zmiany grunt jest podobny.

 

Pytanie 6. Czy przylegające do terenu oczaszczalni działki nr: 80/4, 80/7 i 274/7 są własnością Zamawiającego?

 

Odpowiedź 6. Działka 80/7 jest własnością Zamawiajacego, pozostałe nie.

 

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowych dywaników asfaltowych po zakończeniu wszystkich robót budowlanych nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy.

 

Odpowiedź 7. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że naprawy wszystkich wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków po zakończeniu robót nie wchodzą w zakres robót przyszłego Wykonawcy. W ramach robót drogowych po stronie Wykonawcy będzie jedynie wykonanie: opasek odwadniających wokół projektowanych obiektów, nawierzchni drogowych w sąsiedztwie stacji zlewczej oraz odtworzenie istniejących nawierzchni w miejscu projektowanych sieci.

 

Odpowiedź 8. Zamawiający potwierdza. W ramach robót drogowych po stronie Wykonawcy będzie wykonanie: opasek odwadniających wokół projektowanych obiektów, nawierzchni drogowych w sąsiedztwie stacji zlewczej oraz naprawa istniejących nawierzchni po wykopach pod nowe rurociągi.

 

Pytanie 9. Prosimy o określenie klasy betonu konstrukcyjnego z jakiego ma być wykonany reaktor biologiczny ( ob. 3 i ob. 4 ). Nadmieniamy, że zgodnie z str.12 opisu technicznego ma być wykonany z betonu C30/37 W8 F150, str.13 opisu technicznego z betonu C30/37 W8 F100, natomiast wg  rys nr K- 7/OB.3/4 z betonu C30/37 W8 F250.

 

Odpowiedź 9. Zamawiający określa klasę betonu konstrukcyjnego- beton C30/37 W8 F150.

 


 

                                                                                        Głowno, dnia 15.05.2018r.

 

 

                      Odpowiedzi na pytania

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

Pytanie 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji technicznej dla niżej wymienionych obiektów ?

Obiekty projektowane :

Ob. 1 – Tłocznia ścieków

Ob. 6 – Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą pomiarową

Ob. 7 – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

Ob. 8 – Stacja zlewna ścieków dowożonych

Obiekty istniejące przewidziane do przebudowy lub remontu :

Ob. 9 – Komora tlenowej stabilizacji osadu

Ob. 10 – Budynek socjalno – techniczny

Ob. 11 – Zagęszczacz osadu

Jeśli tak to prosimy o  jej zamieszczenie na stronie internetowej.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający posiada następujące dokumenty dla niżej wymienionych obiektów ( umieszczone na stronie ):

Ob. 1 – Tłocznia ścieków (projekt tłoczni , rys. 01-T-04 w części technologia)

Ob. 6 – Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą pomiarową ( pompownia osadu, rys.6.0 w części technologia)

Ob. 7 – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych (pomiar ścieków oczyszczonych rys. 7.0 w części technologia)

Ob. 8 – Stacja zlewna ścieków dowożonych (stacja zlewcza rys.8.0 , w części technologia)

 

Obiekty istniejące przewidziane do przebudowy lub remontu :

Ob. 9 – Komora tlenowej stabilizacji osadu ( komora stabilizacji rys. 9.1 w części technologia)

Ob. 10 – Budynek socjalno – techniczny ( rys. 5 , w części wentylacja)

Ob. 11 – Zagęszczacz osadu projekt nie przewiduje wykonywania robót budowlanych w

zagęszczaczu osadu. Gdyby jednak po ich opróżnieniu okazało się, że konstrukcje

betonowe wymagają napraw, konieczne będzie ich wykonanie.

 

 

 


 

                                                                                          Głowno, dnia 14.05.2018r.

 

 

                     Odpowiedzi na pytania

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

Pytanie 1. Ze względu na bardzo zróżnicowane warunki gruntowe na terenie miasta Głowno oraz konieczność wykonania głębokiego wykopu (ok. 7,0m) prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej w miejscu projektowanej tłoczni ścieków. Jest ona niezbędna do prawidłowej wyceny robót ziemnych.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający umieszcza dokumentację geotechniczną poniżej.

 

Opracowanie geotechniczne

 

Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o rysunek zbrojeniowy projektowanego osadnika wtórnego nr K-3/Ob.5b.

 

Odpowiedź 2. Zamawiający umieszcza rys. zbrojenia osadnika wtórnego w czterech częściach poniżej.

 

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika

–  Zbrojenie osadnika w jednej części

 

Pytanie 3. Ze względu na mało czytelne rysunki nr K-1/Ob.5b i K-2/Ob.5b branży konstrukcyjnej projektowego osadnika wtórnego, prosimy o ponowne ich zamieszczenie na stronie internetowej w czytelniejszej wersji.

 

Odpowiedź 3. Zamawiający umieszcza rysunki branży konstrukcyjnej osadnika wtórnego poniżej.

 

–  Osadnik wtórny

–  Osadnik wtórny

–  Osadnik wtórny

–  Osadnik wtórny

 

 


                                                                                Głowno, dnia 09.05.2018r.           

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr  547192-N-2018 z dnia 2018-04-18

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

 


                                                                                 Głowno, dnia 09.05.2018r.

 

 

                     Odpowiedzi na pytania

Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.

Odpowiedzi na pytania.


                                                                                   Głowno, dnia 23.04.2018r.

 

W dniu dzisiejszym do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów odprowadzających ścieki sanitarne” nr referencyjny 3/INW/2018, treści

o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath, xls) przedmiarów robót.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiarów robót w edytowalnej wersji .

 


 

Głowno, dnia 18.04.2018r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Głownie (przebudowa i rozbudowa) wraz z uregulowaniem układu kolektorów doprowadzających ścieki sanitarne

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Automatyka

 

Elektryka

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

–  Schemat Rys.10

–  Schemat Rys.9

–  Schemat Rys.8

–  schemat Rys.7

–  Schemat Rys.6

–  Schemat Rys.5

–  Schemat Rys.4

–  Schemat Rys.3

–  Schemat Rys.2

–  Schemat Rys.1

–  rozdzielnica

–  pomieszczenie prasy

–  opis elektryczny

–  kable w terenie

 

Wentylacja 

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.1

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.2

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.3

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.4

–  WENTYLACJA GŁOWNO RYS.5

 

Branża Wod-kan 

–  wodkan Rys.1

–  wodkan Rys.2

–  wodkan Rys.3

–  wodkan Rys.4

–  wodkan Rys.5

–  wodkan Rys.6

 

Technologia

–  komora osadu

–  komora stabilizacji

–  mapa 250

–  osadnik istniejący

–  osadnik wtórny

–  detale

–  osadnik wtórny

–  przekrój

–  osadnik wtórny

–  rzut

–  Pomiar osadu

–  Pomiar ścieków oczyszczonych

–  POMPOWNIA OSADU

–  profile1

–  profile2

–  profile3

–  profile4

–  profile5

–  profile6

–  profile7

–  profile8

–  profile9

–  schemat technologiczny

–  sitopiaskownik1

–  sitopiaskownik2

–  sitopiaskownik3

–  stacja zlewcza

–  projekt tłoczni

–  pomieszczenie odwdniania osadu-rzut

– pomieszczenie odwadniania osadu-przekrój

–  opis projektu branży technologicznej

–  Opinia Geotechniczna

 

Konstrukcja

–  aneks ppoż

–  Głowno Reaktor rys K-1 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-2 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-3 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-4 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-5 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-6 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-7 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-8 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-9 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-10 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-11 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-12 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-13 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-14 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-15 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-16 OB.3I4

–  Głowno Reaktor rys K-17 OB.3I4

–  opis osadnik istniejący

–  osadnik wtórny1

–  osadnik wtórny2

–  sitopiaskownik aksonometria

–  sitopiaskownik fundamenty

–  sitopiaskownik fundamenty

–   sitopiaskownik konstrukcja

–  strona tytułowa

–  wiata nad osadem aksonometria

–  wiata nad osadem fundament1

–  wiata nad osadem fundament2

–  wiata nad osadem

–  przekroje

–  wiata nad osadem

–  przekrój

 

PZT

–  PZT Głowno

–  PZT-2

–  str tyt

 

Specyfikacja techniczna

 

PRZEDMIARY ROBÓT

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Architektura+Konstrukcja

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Automatyka

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Elektryczna

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Inżynieryjna Drogowa

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna instalacje wodno-kanalizacyjne

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Sanitarna-wentylacja

–  PRZEDMIAR ROBÓT-Technologiczna

 

 


                             Głowno, dnia 22.03.2018r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Głowno, dnia 16.03.2018r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 


Miejski   Zakład   Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. z   siedzibą   w   Głownie  ogłasza  przetarg  na: „Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w  ul. Garbarskiej,  budowa  kanału  sanitarnego  w ul. Ściegiennego, budowa kanału sanitarnego wraz z pompownią ścieków ul. Cichej. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków   w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ul. Ściegiennego – załącznik Nr 8

PZT Ściegiennego

Opis Ściegiennego

profil-Ściegiennego-min_compressed

rys 3 zabezp kabla Ściegiennego

rys4 studnia Ściegiennego

rys5 studnia rozprężna Ściegiennego

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał.3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna-min

Specyfikacja techniczna_ŚCIEGIENNEGO- zał.nr 9

Ściegiennego Nakładczy 2018-przedmiar-zał. nr 10

 

ul. Garbarska- załącznik Nr 8

PZT Garbarska

opis Garbarska

rys 2 Profil Garbarska

rys 3 zabezp kabla Garbarska

rys 4 studnia rew Garbarska

rys 5 studnia rozprężna istn Garbarska

rys 6 PP1 przepompownia Garbarska

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna I (2)

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna II-

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał.4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Specyfikacja techniczna_GARBARSKA- zał. nr 9

Garbarska nakładczy 2018- przedmiar- zał. nr 10

 

ul. Cicha – Załącznik Nr 8

PZT Cicha

opis Cicha

rys 2 profil Cicha

rys 3 zabezp kabla Cicha

rys 4 studnia rew Cicha

rys 5 studnia rozprężna SR Cicha

rys 6 PP1 przepompownia Cicha

Specyfikacja techniczna_CICHA- zał. nr 9

Cicha Nakładczy 2018- przedmiar-zał. nr 10

 

Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

spec 3 szt pompowni modernizowanych- załącznik 11

 

 

 

 

 

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA                 

 


   Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo. o. z siedzibą w Głownie ogłasza przetarg na  : „Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w ul. Garbarskiej, budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego, budowa kanału sanitarnego wraz z pompownią ścieków ul. Cichej. Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ul. Ściegiennego – załącznik Nr 8

rys5 studnia rozprezna Ściegiennego

rys4 studnia Ściegiennego

rys 6 PP1 Ściegiennego przepompownia

rys 3 zabezp kabla Ściegielnnego

Opisy Ściegiennego

profil-Ściegiennego-min_compressed

PZT Ściegiennego

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-Wod-Kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał.3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Ściegiennego – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna-min

Specyfikacja techniczna_ŚCIEGIENNEGO- Załącznik Nr 9

Ściegiennego Nakładczy2018 – Przedmiar – Załącznik Nr 10

 

ul. Garbarska- załącznik Nr 8

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Tekst

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 1.0 Mapa lokalizacyjna

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 3.0 Karty otworów

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał.4.0 Objaśnienia do kart otworów badawczych

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.2 Mapa dokumentacyjna II-

Geotechnika Mel-wod-kan Głowno ul.Cicha i ul.Garbarska – Zał. 2.1 Mapa dokumentacyjna I (2)

opisy Garbarska

PZT Garbarska

rys 2 Profil Garbarska

rys 5 studnia rozprężna istn Garbarska

rys 4 studnia rew Garbarska

rys 3 zabezp kabla Garbarska

rys 6 PP1 przepompownia Garbarska

Specyfikacja techniczna_GARBARSKA – Załącznik Nr 9

Garbarska nakładczy2018 – Przedmiar – Załącznik Nr 10

ul. Cicha – Załącznik Nr 8

opisy Cicha

PZT Cicha

rys 2 profil Cicha

rys 3 zabezp kabla Cicha

rys 4 studnia rew Cicha

rys 5 studnia rozprężna SR Cicha

rys 6 PP1 przepompownia Cicha

Specyfikacja techniczna_CICHA – Załącznik Nr 9

Cicha Nakładczy2018 – Przedmiar – załącznik Nr 10

 

Modernizacja przepompowno ścieków w ul. Rataja, ul. Śląskiej i ul. Wiejskiej

spec 3 szt pompowni modernizowanych –  załącznik 11


 

Głowno dn. 07.12.2017r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty               

Głowno dn. 27.11.2017r

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. ponownie ogłosił przetarg na : „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury” .

przetarg 2017 r.

Załącznik 1

Załącznik  2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4A

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 Wykaz i charakterystyka obiektów

Załącznik 7

Załącznik 8

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Unieważnienie

 

Głowno dn. 13.11.2017r

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o ogłosił przetarg na : „Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury” .

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4A

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załacznik 7

Załącznik Nr 8

 


 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                        


                         OGŁOSZENIE

 

           Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe  na: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” 


                             OGŁOSZENIE

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni  ścieków   –     do    składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych  –          I etap”  


 

Głowno, 27.04.2017

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na:  „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty – korekta


Głowno, 20.04.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn:

 

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” wpłynęła jedna oferta :

 

 

1. Przedsiębiorstwo Budem-Projekt, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków

cena oferty brutto 12.915,00 zł

 

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Budem-Projekt, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków.

 

Informacja o wyborze


Głowno, dn. 13.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” 

Informacja udzielona zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 


Głowno, dnia 11.04.2017 r.

Zamawiający:

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul. A. Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

 

 

Zapytanie ofertowe

 

   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap” oraz realizacja wszystkich czynności wynikających z prawa budowlanego.
Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52811-2017 z dnia 28.03.2017

W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 19.04.2017 r. do godz. 10ᵒᵒ na adres e-mail :

jurbanik@mzwikglowno.pl

 

Zapytanie ofertowe nadzór

UMOWA nadzór

 


 Głowno, dnia 28.03.2017 r.

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na : „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap”

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Parametry równoważności

STWiOR Głowno Wiata

Przedmiar -etapI

DokumentacjaProjektowa

Załączniki – wersja edytowalna

Odpowiedzi

Glowno wiata 4 kwiecien 2017 przedmiar

głowno-rzedne-2017-04-05

 


 

Głowno, dnia 02.01.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ulicy Ściegiennego w Głownie wpłynęły trzy oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 15.129,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

18.450,00 zł;

3. P.P.W. IGLOHOME Marcin Mikołajczyk, ul. Sprinterów 7/21, 94-002 Łódź cena oferty

Brutto 18.450,00 zł.

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

Informacja o wyborze oferty

 


Głowno, dnia 02.01.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ulicy Cichej i w ulicy Garbarskiej w Głownie wpłynęły dwie oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 16.728,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

22.755,00 zł;

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

 Informacja o wyborze oferty


Głowno, dnia 22.12.2016 r.

Zamawiający :

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ul. Cichej i w ul. Garbarskiej.

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno w ul. Cichej o długości ok. 130 mb. od pkt.1 tj. ul. Targowej do pkt.2 tj. w ul. Cichej umożliwiającego skanalizowanie wszystkich posesji w ul. Cichej.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic w ul. Cichej oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

2. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno w ul. Garbarskiej o długości ok. 100 mb. od pkt.1 tj. studzienka rewizyjna w ul. Garbarskiej do pkt.2

umożliwiającego skanalizowanie wszystkich posesji w ul. Garbarskiej.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z uwzględnieniem map do celów projektowych, z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 20 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 


Głowno, dnia 20.12.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

MZWiK sp.z o.o. z siedzibą w Głownie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami w ul. Moczydła oraz w ul. Południowej w Głownie wpłynęły dwie oferty :

 

1. Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski, ul. Rybacka 3 Mysłaków, 99-416 Nieborów

cena oferty brutto 12.300,00 zł ;

2. WodKanProjekt Bartosz Dyszkiewicz, ul.Ketlinga 3/23, 92-431 Łódź cena oferty brutto

14.760,00 zł.

 

Wybrana została oferta złożona przez firmę Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski,ul.Rybacka 3,

Mysłaków, 99-416 Nieborów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Głowno, dnia 15.12.2016 r.

Zamawiający :

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w ul. Ściegiennego.

 

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno ul.Ściegiennego obejmuje kanał sanitarny od pkt.1 tj. ul.Targowej do pkt.2 tj. ( pos.10 i 11a w ul.Ściegiennego) o długości ok.450 mb.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic w ul.Ściegiennego oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym. W opracowaniu należy uwzględnić kosztorys inwestorski.

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z uwzględnieniem map do celów projektowych, z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 20 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 


Głowno, dnia 12.12.2016 r.

 

Zamawiający :

MZWiK Sp. z o. o. w Glownie

ul.A.Struga 3

95-015 Głowno

NIP 733-11-73-933

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia polega na :

1) Wykonaniu projektu budowlanego na rozbudowę sieci kanalizacji wraz z przykanalikami w ul.Moczydła oraz w ul.Południowej.

Zakres rzeczowy.

1. Odcinki do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Głowno ul.Moczydła obejmują kanał sanitarny od punktu 1 tj. istniejąca studzienka rewizyjna Ø 1200 na skrzyżowaniu

ul.Lewej z ul.Moczydła (głebokość studzienki ok.2,5 mb.) do punktu 2 tj. skrzyżowanie ul.Moczydła z ul. Południową o długości ok. 480 mb. oraz od punktu 3 do 4 tj. od istniejącej studzienki Ø 1200 w ul. Południowej do ul. Moczydła o długości ok. 180 mb.

Opracowanie obejmuje również zaprojektowanie sięgaczy do granic ok. 25 szt.w ul.Moczydła oraz ok. 8 szt. w ul.Południowej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej ok. 660 mb. (powyższa wartość wzrośnie o długość sięgaczy

do granic posesji).

Przedstawiona oferta powinna zawierać koszty kompletu projektu budowlanego (4 egzemplarze) branży sanitarnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, łącznie ze zgłoszeniem budowy.

Przewidywany termin realizacji zadania 15 luty 2017 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.12.2016 r. do godz. 14ᵒᵒ na adres e-mail :

inwestycje1@mzwikglowno.pl lub sekretariat@mzwikglowno.pl .

Zapytanie ofertowe

 


Głowno 30.11.2016r

 

 

Znak sprawy 1/2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury „ na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie wybrana została oferta nr 1 złożona przez PGE Obrót S.A. ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, adres do korespondencji: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź. .Cena oferty wartość netto 266 863,66 zł; wartość brutto 328 242,30 zł

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 100,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

 

 

Informacja o wyborze oferty


 

Głowno dn. 15.11.2016r

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ogłosił przetarg na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

1) ogloszenie-w-bzp

2) siwz

3) zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-2016

4) zalacznik-nr-2-2016

5 ) zalacznik-nr-3-2016

6) zalacznik-nr-4-2016

7) zalacznik-nr-4a

8) zalacznik-nr-5-2016

9) zalacznik-nr-6-wykaz-i-charakterystyka-obiektow

10) zalacznik-nr-7-istotne-warunki-umowy

11) zalacznik-nr-8


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie poniżej w załączniku przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – zgodnie z wymogami określonymi w konkursie zamkniętym nr POIiŚ.2.3/3/2016 .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Głowno,dn. 11.10.2016r

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Głownie w ramach rozeznania rynku niezbędnego do kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o fundusze UE w ramach II osi priorytetowej POIiŚ dla gospodarki wodno – ściekowej realizowanej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM – Działanie 2.3.

                                                                             

1-mzwik-glowno_zapytanie-ofertowe-poiis

2-zalacznik-nr-1-formularz-oferty-zapytanie-cenowe-poiis

3-zalacznik-nr-2-wzor-umowy

4-zalacznik-nr-3-wykaz-uslug

5-zalacznik-nr-4-wykaz-osob

                                                                         Z Poważaniem

                                                                          Prezes Zarządu

                                                                Jerzy Wojciech Olejniczak

 


Głowno 07.12.2015 r.

 

Znak sprawy 1/2015

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury „ na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie wybrana została oferta nr 1 złożona przez PGE Obrót S.A. ul.8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, adres do korespondencji: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź. .Cena oferty wartość netto 269 531,92zł; wartość brutto 331 524,26zł.

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 100,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowa może zostać zawarta bez dochowania terminów , o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że w przetargu złożono tylko 1 ofertę. Podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP .

 

 


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłosił przetarg na : Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. z siedzibą w Głownie oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

Ogłoszenie w BZP

SIWZ prąd

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

Głowno 01.07.2015 r.

 

 

 

Znak sprawy MZWiK/271/2/2015

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z nową przyczepą skorupkową tandem na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie” wybrana została oferta nr 1 złożona przez PH „AGROSKŁAD” Wł.Jabłoński,J.Kaczuba Spółka Jawna 97-225 UJAZD Józefin 39 .Cena oferty 262.605.00 zł, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta uzyskała podczas oceny łącznie 100,00 pkt w tym: w kryterium cena 90,00 pkt

w kryterium okres gwarancji 10,00 pkt

i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowa może zostać zawarta bez dochowania terminów , o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że w przetargu złożono tylko 1 ofertę. Podstawa prawna art. 94 ust 2 pkt 1 lit a ustawy PZP .

 

 

 

 

 

 


 

Dostawa nowego ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy  wraz z  nową  przyczepą skorupkową tandem na potrzeby MZWiK Sp.z o.o. w Głownie”

1) Ogłoszenie o zamowieniu 28.05.2015r

2) Siwz MZWiK Głowno