MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Biuro obsługi klienta

 

Mieści się w budynku Spółki przy ul. A. Struga 3 w Głownie.

 

Biuro Obsługi Klienta : czynne: 7:00-15:00

Kasa  czynna 8:00 – 14:00

 

 

W BOK można uzyskać informację na temat :

 

  • możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  • aktualnego rozliczenia  za wodę i ścieki.
  • stanu jakości wody.
  • rozpatrywania złożonych skarg, reklamacji i wniosków.

Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miasta Głowno

 

W BOK Klient może:

 

• podpisać umowę.

 

• otrzymać fakturę i zapłacić za świadczone przez spółkę usługi.

 

• zaktualizować informację dotyczące Klienta.

 

• złożyć reklamację, wnioski i podania.

 

• otrzymać warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.