MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Główna

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. założona została 19. XI 1999 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Miasto Zgierz.

W dniu 31.12.2002 r. sfinalizowany został (trwający od początku roku 2002) proces zmian w Spółce. Do Spółki został wniosiony przez Zgierską Spółkę Wodną majątek trwały służący działalności wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakres usług realizowany przez Spółkę obejmuje głównie zadania własne gminy opisane w art.3 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.43 z póź. zmianami).

Prowadząc zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. realizuje usługi zaliczane do „użyteczności publicznej”, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. Oznacza to, że Spółka nie kieruje się w swojej działalności kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści, ale zasadniczym kryterium jest dostawa dla społeczeństwa Zgierza usług o charakterze podstawowym po przystępnych cenach.

Prawa, obowiązki oraz zasady działania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).