MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Montaż podlicznika

 

Montaż dodatkowego wodomierza (podlicznika do wodomierza głównego )

 

1.  Złożenie w MZWiK sp. zo.o. z siedzibą w Głownie wniosku o warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza (podlicznika).

 

2.  Załączenie schematu instalacji z proponowanym miejscem usytuowania dodatkowego wodomierza (podlicznika).

 

3.  Wydanie przez MZWiK sp. zo.o. z siedzibą w Głownie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podlicznika).

 

4.  Zgłoszenie przez wnioskującego zamontowanego wodomierza (podlicznika) w celu odbioru i plombowania.

 

5.  Koszt odbioru zamontowanego wodomierza (podlicznika) wraz z plombowaniem wynosi 80 zł +23%VAT.