MENU

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39
kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Adres Firmy

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno , ul. A. Struga 3
mapa dojazdu

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00
tel. (42) 719-16-39
tel./fax (42) 710-83-40
e-mail: biuro@mzwikglowno.pl

Kasa Firmy

czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 14.00

Twój Inkasent

Wybierz inkasenta

Podaj stan wodomierza

Działalność spółki

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

 

Podstawowa działalnością Spółki to świadczenie usług w  zakresie:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegającego na ujmowaniu,  uzdatnianiu  i   dostarczaniu wody,
 • zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na odprowadzaniu i   oczyszczaniu ścieków.

 

Działalność podstawowa Spółki wykonywana była poprzez eksploatację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej funkcjonującej na terenie Miasta Głowno, na którą składa się (stan na 31.12.2011):

 1. ujęcie wody-o zdolności produkcyjnej Q śr.d = 2.430 m³/d (pozwolenie   wodnoprawne),
 2.  stacja uzdatniania wody – o zdolności produkcyjnej 5 760 m³/d,
 3. sieć wodociągowa  – 54 km oraz przyłącza 1554 szt. o długości 30,44 km,
 4. sieć kanalizacji sanitarnej – 40 km wraz z przyłączami (884szt. o długości 16,80 km),
 5. sieć kanalizacji deszczowej –  9,1 km,
 6. oczyszczalnia ścieków o zdolności produkcyjnej  Q śr.d– 2200 m³/d, Q max – 2600   m³/d (pozwolenie wodnoprawne).

 

Działalność podstawowa Spółki prowadzona jest na podstawie:

 1.  Decyzji Burmistrza Głowna  Nr 2/Z/6431/2006  z dnia 06 czerwca 2006r. o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno.Zezwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.
 2.  Decyzji Starosty Zgierskiego  z dnia 18.01.2007r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Miasta  Głowno na potrzeby stacji wodociągowej i wodociągu miejskiego zasilanego z tego ujęcia. Pozwolenie jest ważne do 15.02.2017r.
 3.  Decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 27 grudnia 2004r.o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych   ścieków z mechaniczno -chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do rzeki Mrogi. Pozwolenie jest ważne do 31.01.2015r.


DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

 • Usługi z zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Czyszczenie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych urządzeniem ciśnieniowymDibo
 • Wynajem koparki wraz z operatorem.